Мета і завдання методичної роботи

на 2017 – 2018

1. Вчителі природничо-математичного циклу будуть працювати над методичною проблемою: ”Впровадження сучасних технологій розвиваючого навчання ”.

2. Розробка мультимедійних презентацій, електронного супроводу уроків, впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес.

3. Дотримання критерій та норм оцінювання навчальних досягнень учнів.

4. Вибір оптимальних форм навчання, застосування інтерактивних технологій, здійснення індивідуального підходу до учнів, використання міжпредметних зв’язків.

5. Формування в учнів наукової картини світу,залучення їх до роботи з додатковою літературою.

6. Організація взаємодопомоги у роботі вчителів.

7. Розроблення дидактичних матеріалів,опорних карток, тестових завдань для контрольних та самостійних робіт.

8. Впровадження методів нетрадиційної,нестандартної організації творчої діяльності учнів.

9. Активізація позакласної роботи з предметів природничо-математичного циклу.

10. У наступному 2018-2019 н.р. потрібно звернути більше уваги на підготовку учнів до участі в олімпіадах та залучати учнів до участі в різних конкурсах .

11. Всі відкриті уроки на засіданнях методоб’єднаннях провести у формі бінарних уроків.